Zaplatí

Hledám varianty 'zaplatí' [ zaplatíte (1) zaplatit (9) zaplatíš (4) zaplatíme (1) zaplatím (7) zaplatili (2) zaplatil (6) zaplatí (9) zaplať (3) ]. Nalezeno 40 veršù.
Exodus 2:9..."Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když...
Exodus 21:22... ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel ženy; zaplatí...
Exodus 22:15...nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin...
Leviticus 25:51...za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho letzaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž...
Numeri 20:19...se my nebo náš dobytek napili tvé vodyzaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít."...
Deuteronomium 2:6...sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při...
Deuteronomium 24:16...za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj právo...
2. Samuel 12:6..."muž, který to spáchal, musí zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc a neměl...
1. Královská 20:39...zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratízaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.'...
1. Královská 20:42...Protože jsi nechal odejít mého odsouzencezaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho."...
1. Královská 21:2... jinou vinici, lepší, anebo jestli chcešzaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi...
2. Královská 9:26...synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi...
2. Královská 10:24...mi ručíte. Kdo nechá jediného z nich uniknoutzaplatí za něj životem!" Když byli hotovi s přípravou...
2. Královská 14:6...za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." To on porazil 10...
2. Královská 18:14...král tedy judskému králi Ezechiášovi uložil zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš...
2. Letopisů 25:4...za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil...
2. Letopisů 25:9...i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži...
Nehemiáš 6:12...neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal,...
Nehemiáš 6:13... protože mu zaplatil Tobiáš a SanbalatZaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak...
Job 28:16... její cenu nelze stříbrem vyvážit. Nedá se zaplatit zlatem ofirským, vzácným onyxem ani safíry. Zlato...
Job 28:19...ani africké topasy, nejryzejším zlatem se nedá zaplatit. Odkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde...
Job 41:3...proti mně postavil? Kdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci...
Přísloví 22:27...měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové...
Jeremiáš 32:25...a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Ezechiel 16:31... Narozdíl od coury si ale za to nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k sobě bereš...
Ezechiel 18:4... jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Někdo je třeba spravedlivý a jedná...
Ezechiel 18:20...a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec...
Ozeáš 2:14...vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci," a proměním je v lesní houštiny,...
Ozeáš 3:2...cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče." Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a...
Jonáš 1:3...do Jafy, kde našel loď plující do TaršišeZaplatil a vstoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře...
Abakuk 2:10...jsi kosil mnohé národy - vlastním životem za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze...
Matouš 18:25...mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s...
Matouš 18:26...se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a...
Matouš 18:28...denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se...
Matouš 18:29...na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpenízaplatím ti!' On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení,...
Lukáš 7:42...set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude...
Lukáš 10:35...se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, se vrátím.' Co myslíš - kdo z těch tří byl...
Skutky 21:24...slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřaduzaplať za , co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak...
Římanům 11:35..."Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil?" Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď...
Filemon 1:19... TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám...

Slova obsahující zaplatí: nezaplatí (3) zaplatí (9) zaplatím (7) zaplatíme (1) zaplatíš (4) zaplatíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |