Zapečetili

Hledám varianty 'zapečetili' [ zapečeťte (1) zapečetili (1) zapečetila (1) zapečetil (4) zapečetěno (1) zapečeť (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 32:34... ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženozapečetěno v mých sklepích vybraných? je pomsta, ...
1. Královská 21:8..." Potom napsala dopisy Achabovým jménemzapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným...
Ester 8:8... co uznáte za vhodné; pište královým jménemzapečeťte to královým prstenem." Hned tehdy, třiadvacátého...
Job 14:17... pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se...
Izaiáš 8:16...se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectvízapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na...
Jeremiáš 32:10...za 17 šekelů stříbra. Podepsal jsem kupní listzapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil...
Daniel 6:18...desku a přikryli s ústí jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na...
Daniel 12:4...Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnostizapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet...
Matouš 27:66...Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šlizapečetili kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila...
Zjevení 10:4... chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to." Tehdy ten...
Zjevení 20:3...jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamklzapečetil ji nad ním, aby nesváděl národy, dokud se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |