Zapečetěným

Hledám varianty 'zapečetěným' [ zapečetěným (1) zapečetěný (4) zapečetěnou (1) zapečetěné (2) zapečetěná (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Ester 8:8...ruku na Židy. Edikt psaný královým jménemzapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte...
Ester 8:10...Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxezapečetěné královským prstenem: Židům v každém jednotlivém...
Píseň 4:12...jsi, drahá nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy jsou sadem jabloní granátových s...
Izaiáš 29:11... Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se...
Jeremiáš 32:11...jsem na vahách odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkami a ustanoveními vzal a...
Jeremiáš 32:14...zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listinyzapečetěný kupní list i jeho nezapečetěný opis - a vlož je...
Daniel 12:9..." odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a...
Zjevení 5:1...jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčízapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla...

Slova obsahující zapečetěným: nezapečetěným (1) zapečetěným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |