Zapadli

Hledám varianty 'zapadli' [ zapadne (3) zapadlo (3) zapadli (1) zapadla (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 14:10... Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen...
Genesis 15:17...Emorejců ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi...
Genesis 28:11...místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce  zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho...
Leviticus 22:7...darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů...
Jonáš 2:7...hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys však z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože...
Micheáš 3:6...- žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí...
Lukáš 8:14...dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna...
Efeským 4:26...se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |