Zapadá

Hledám varianty 'zapadá' [ zapadat (2) zapadalo (4) zapadá (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 15:12... ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela...
Jozue 1:4...celé země Chetitů ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo...
Jozue 8:29...nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili je...
Jozue 10:27...těch kůlech pak viseli do večera. Když slunce zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou z kůlů a hodí je do...
Jozue 23:4...- od Jordánu ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a...
Soudců 19:14... Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce  zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita...
2. Samuel 2:24...Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když slunce zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke...
Žalmy 50:1... celou zem svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se...
Žalmy 104:19... aby časy určoval, i samo slunce , kdy  zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se...
Kazatel 1:5...však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní vítr se...
Zachariáš 8:7...svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydlet v Jeruzalémě;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |