Zapře

Hledám varianty 'zapře' [ zapřu (1) zapřeš (7) zapřen (1) zapřeme (1) zapřel (8) zapře (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 5:22...když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože...
Matouš 10:33...svým Otcem v nebesích. Kdo by ale před lidmi zapřel, toho i zapřu před svým Otcem v nebesích....
Matouš 26:34...dnes v noci, než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Petr se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít...
Matouš 26:70...s tím Ježíšem z Galileje." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho...
Matouš 26:72...s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho člověka neznám!" dušoval se. Po malé chvíli...
Matouš 26:75...Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohout, třikrát  zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ráno se všichni...
Marek 14:30... dříve než dvakrát zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." On se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít,...
Marek 14:68...byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před...
Marek 14:72...slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát  zapřeš" a propukl v pláč. Hned za svítání, když se vrchní...
Lukáš 12:9...vyzná před Božími anděly. Kdo ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo...
Lukáš 22:34...ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal...
Lukáš 22:57...a řekla: "Tenhle byl také s ním." On to ale zapřel: " ho neznám, ženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a...
Lukáš 22:61...Pán říkal: "Dříve než se ozve kohout, třikrát  zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal...
Jan 13:38... amen, říkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát  zapřeš." "Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve...
Jan 18:25..."Nepatříš snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel Petr. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho,...
Jan 18:27...s ním neviděl tam v zahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím vedli od...
1. Timoteus 5:8...o své blízké, a zvláště o vlastní rodinuzapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči...
2. Timoteus 2:12...vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává...

Slova obsahující zapře: nezapřel (2) zapře (3) zapřel (8) zapřeme (1) zapřen (1) zapřeš (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |