Zapřáhnout

Hledám varianty 'zapřáhnout' [ zapřáhnu (1) zapřáhnout (2) zapřáhni (1) zapřáhněte (1) zapřáhli (1) zapřáhl (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 46:29...k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci...
Exodus 14:6...propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest...
1. Samuel 6:7... na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich odveďte domů....
1. Samuel 6:10..." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávyzapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma....
2. Samuel 22:11... sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných....
1. Královská 18:44..." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit AchaboviZapřáhni a jeď, než zastaví liják!" Mezitím nebe...
1. Královská 18:45...mračny, zvedl se vítr a spustil se liják. Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka...
2. Královská 9:21...jako šílený." "Zapřahej!" rozkázal na to JoramZapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také...
Žalmy 18:11... sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných....
Ozeáš 10:11...obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude orat a Jákob vláčet....
Galatským 5:1...vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Pavel vám teď něco řeknu:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |