Zaniknou

Hledám varianty 'zaniknou' [ zaniknout (1) zaniknou (2) zanikneš (2) zanikne (4) zanikla (1) zanikl (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Kazatel 9:5...odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka na  zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich...
Izaiáš 21:16...by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků...
Izaiáš 60:12...ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou. Sláva Libanonu k tobě zamíří, cypřiše a jilmy...
Pláč 2:6...příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal zaniknout. Hospodin nechal v zapomnění upadnout svátky i...
Ezechiel 26:21...mezi živými! Učiním odstrašujícím znamenímzanikneš. Budou hledat, ale nikdo nikdy nenajde,...
Ezechiel 27:36...jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím znamenímzanikneš navěky!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 28:19...z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamenímzanikl jsi navěky!" Dostal jsem slovo...
Ozeáš 10:7...bude zahanben, vlastní plány zklamou IzraelZanikne Samaří i jeho král tak jako pěna na vodách. Zničena...
1. Korintským 13:8... Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. Jen z...
1. Korintským 13:10...jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel...
Zjevení 18:21...svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikne! Hlas hráčů na loutnu, zpěváků, pištců a trubačů ...

Slova obsahující zaniknou: zaniknou (2) zaniknout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |