Zanedbá

Hledám varianty 'zanedbá' [ zanedbal (1) zanedbá (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Leviticus 5:15...k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu...
Leviticus 5:16... To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to...
Numeri 9:13... Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu...

Slova obsahující zanedbá: nezanedbával (1) nezanedbávat (1) nezanedbávej (2) zanedbá (2) zanedbáván (1) zanedbávat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |