Zamilovala

Hledám varianty 'zamilovala' [ zamilovali (1) zamilovala (1) zamiloval (19) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 29:18...byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za...
Genesis 34:3... Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou dušízamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem...
Deuteronomium 7:8...z národů! Avšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal...
Soudců 16:4...na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila....
1. Samuel 18:1...tehdy celou duší přilnul k duši Davidovězamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida...
1. Samuel 18:20... Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovi, líbilo se mu to....
2. Samuel 12:24... dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina...
2. Samuel 13:1...jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se do  zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z...
Ester 2:17...uvedena do královských komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho...
Ozeáš 9:1...jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustilzamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí....
Ozeáš 11:1...bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětemzamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal svého syna z...
Malachiáš 1:2...bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v...
Marek 10:21...dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadívalzamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi,...
Římanům 9:13...sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl." Co na to řekneme? Není...
Galatským 2:20...těle žiji ve víře v Božího Syna, který si  zamiloval a vydal za sám sebe. Neodmítám tu Boží milost....
Efeským 2:4...jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdnýZamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem...
1. Tesalonickým 2:8... ale i své vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovali! Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a...
2. Tesalonickým 2:16...Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a...
2. Timoteus 4:10...vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil ; odešel do Tesaloniky,...
Zjevení 1:5...mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou...
Zjevení 3:9...se u tvých nohou a poznají, že jsem si  zamiloval. Protože jsi zachoval slovo vytrvalosti, i ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |