Založené

Hledám varianty 'založené' [ založení (2) založené (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 9:18...krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co...
Izaiáš 40:21...Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od založení země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil,...
Galatským 3:22...pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli...
Filipským 3:9...V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v...
Koloským 2:8... aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na...
Židům 8:6... neboť se stal prostředníkem lepší smlouvyzaložené na lepších zaslíbeních. Kdyby první smlouvě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |