Zakusit

Hledám varianty 'zakusit' [ zakusit (4) zakusili (1) zakusil (1) zakusí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 18:12...duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se...
Jozue 24:31...po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežilizakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael vykonal....
1. Letopisů 22:9...ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se...
Žalmy 106:5...navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se...
Izaiáš 62:5...ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na tvých zdech jsem...
Jeremiáš 33:6...jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a...
Židům 2:9...korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |