Zakryli

Hledám varianty 'zakryli' [ zakryli (1) zakryla (3) zakryl (5) zakryjí (1) zakryji (1) zakryje (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 3:6... Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin...
Leviticus 16:13...na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také trochu...
2. Samuel 13:19...popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhlaZakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou...
2. Samuel 17:19...na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor studny plachtou a navrch nasypala zrní, takže...
2. Samuel 19:5...vojsko, které s hanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome! Abšalome,...
1. Královská 20:38..."Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat...
Ester 7:8...zvolal král. Jakmile to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem...
Job 9:7... Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách...
Job 16:15...se na jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla,...
Žalmy 80:11... Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonky,...
Izaiáš 29:10...ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše prorokyzakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás...
Ezechiel 32:7...budou plné všechny rokliny! zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a...
Joel 3:4...i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný...
Micheáš 3:7... věštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |