Zakoušel

Hledám varianty 'zakoušel' [ zakoušíte (2) zakoušíme (4) zakouším (1) zakouší (5) zakoušet (1) zakoušely (1) zakoušeli (2) zakoušel (3) zakoušejí (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
2. Letopisů 26:15...bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc, získal značný vliv. Když ale...
Ezdráš 9:7...vydáváni do rukou okolních králů. dodnes jsme zakoušeli meč, zajetí, plenění i zjevné zostuzení. Teď nám...
Žalmy 63:3...znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá, rty proto...
Žalmy 144:15...nářek v našich ulicích. Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin! Chvalozpěv...
Přísloví 31:6...dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou...
Přísloví 31:18...sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do...
Kazatel 2:23... kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v...
Izaiáš 54:13...tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt. Založena budeš na spravedlnosti:...
Jeremiáš 20:18...Proč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi život v hanbě vyprchal? ...
Jan 16:21...vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodízakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co...
Jan 16:22...radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidíme, vaše srdce bude...
Jan 16:33...pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem přemohl...
Skutky 9:31... Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově bázni a...
Skutky 24:2...obžalobu: "Vznešený Felixi! Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto národě...
Skutky 26:22...se zabít. Díky Boží pomoci, kterou dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému i...
2. Korintským 1:5...od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme. Když...
2. Korintským 4:8...úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní,...
2. Korintským 4:10... ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také...
Židům 11:36... aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení. Bývali...
1. Petr 5:9...jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto...

Slova obsahující zakoušel: zakoušel (3) zakoušeli (2) zakoušely (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |