Zakládá

Hledám varianty 'zakládá' [ zakládat (1) zakládala (1) zakládal (1) zakládá (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Kazatel 2:5...Vystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si viniceZakládal jsem parky a zahrady, plnil je stromy s rozličným...
Amos 9:14...znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pítzakládat zahrady a ovoce z nich jíst. Zasadím je v jejich...
Abakuk 2:12...přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak Hospodin zástupů neurčil, že...
Římanům 2:2...Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš...
1. Korintským 2:5...jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O...
Filipským 3:9... s tou spravedlností, jež přichází od Bohazakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |