Zakázal

Hledám varianty 'zakázal' [ zakáže (2) zakaž (1) zakázali (1) zakázal (12) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 3:1...učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v...
Genesis 3:11...Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal,...
Numeri 30:6... Pokud to však otec v den, kdy o tom uslyšízakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala,...
Numeri 30:9...Pokud to však manžel v den, kdy o tom uslyšízakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný...
Deuteronomium 2:37...v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůhzakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou...
Deuteronomium 4:23...v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůhzakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě...
1. Královská 11:10... který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz...
Ezdráš 2:63...byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví...
Nehemiáš 7:65...byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví...
Nehemiáš 13:19...před sobotou, přikázal jsem, zavřou vrataZakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Do bran...
Jeremiáš 23:38...od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své...
Jeremiáš 35:14...Hospodin. Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí...
Marek 7:36...se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to zakazoval,...
Lukáš 8:56...k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal...
Skutky 5:40... Zavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak...
1. Timoteus 1:3... prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesuzakaž jistým lidem šířit odlišná učení. se přestanou...

Slova obsahující zakázal: nezakázali (1) zakázal (12) zakázali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |