Zajatých

Hledám varianty 'zajatých' [ zajatými (1) zajatým (2) zajatých (3) zajaté (1) zajatá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 31:26...a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist...
Deuteronomium 21:11... budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za...
Deuteronomium 32:42... můj meč se jejich masem nasytí, krví padlýchzajatých, hlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy...
Žalmy 79:11... že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou...
Izaiáš 52:2... na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdlazajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se...
Izaiáš 61:1... ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto...
Lukáš 4:18...evangelium chudým. Poslal vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu...
Efeským 4:8...přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |