Zajásá

Hledám varianty 'zajásá' [ zajásá (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 13:6...tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke...
Žalmy 63:12...šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaradujezajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou...
Žalmy 97:1...kraluje, raduj se, země, množství ostrovů  zajásá! Hustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho...
Přísloví 23:15... Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé...
Izaiáš 24:14...paběrky. Hlasitě potom vykřiknou radostí, západ zajásá, Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte...
Izaiáš 66:14...dojdete útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým...
Sofoniáš 3:17...bude z tebe veselit, svou láskou obnovízajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |