Zahoď

Hledám varianty 'zahoď' [ zahoďte (1) zahodit (1) zahodíš (1) zahodili (2) zahodil (9) zahodí (1) zahoď (6) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 32:19...vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukouzahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele,...
Deuteronomium 9:17...váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na...
1. Královská 14:9... odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes  zahodil za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci:...
Nehemiáš 9:26...se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali,...
Job 22:24...stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční balvany. Pak bude...
Žalmy 50:17...nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky...
Žalmy 89:40...služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na zem zahodil. Všechny jeho hradby jsi prolomil, jeho opevnění...
Izaiáš 2:20... povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své...
Izaiáš 30:22...sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečistéZahodíš je jako krví nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!"...
Izaiáš 38:17...Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny hříchy zahodil jsi pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani smrt ...
Jeremiáš 7:29...se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej sezahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin...
Pláč 2:1...hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy...
Ezechiel 20:7... do země nejkrásnější ze všech. Řekl jsem jimZahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte oči, a...
Ezechiel 28:17...kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tedy srazil k zemi, před očima králů...
Matouš 5:29...srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni jezahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd,...
Matouš 5:30...pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni jizahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd,...
Matouš 18:8...Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni jizahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo...
Matouš 18:9...ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni jezahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života...
Matouš 27:5...odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží...
Marek 9:47...uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé okozahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího...
1. Timoteus 1:19...uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i...

Slova obsahující zahoď: zahoď (6) zahoďte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |