Zahnal

Hledám pøesnì 'zahnal'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: zaženu (4) zaženeš (2) zažene (7) zahnáno (1) zahnáni (9) zahnána (1) zahnán (2) zahnali (5) zahnal (8)
Exodus 9:20...dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážnězahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale...
Leviticus 16:10... aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k...
Leviticus 16:26...za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo...
Žalmy 44:10...jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals...
Žalmy 88:9...svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode  zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze...
Žalmy 88:19... ze všech stran. Přátele i známé jsi ode  zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana...
Izaiáš 27:8...Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahovéZahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při....
Ezechiel 11:16...Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Anozahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je...

Slova obsahující zahnal: zahnal (8) zahnali (5) zahnals (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |