Zahalený

Hledám varianty 'zahalený' [ zahalený (3) zahalenou (5) zahalené (3) zahalená (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 38:15...uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci...
1. Samuel 28:14... "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to...
2. Samuel 15:30...na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili...
2. Královská 19:2...paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší knězezahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu...
Ester 6:12... ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem...
Píseň 1:7...paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád?...
Izaiáš 37:2...paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší knězezahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu...
Ezechiel 12:6...před jejich očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž...
Ezechiel 12:12... Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj...
Ezechiel 30:3...je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde...
Joel 2:2...den! Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží...
2. Korintským 4:3...sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |