Zahřeje

Hledám varianty 'zahřeje' [ zahřejí (1) zahřeje (1) zahřát (1) zahřálo (1) zahřála (1) zahřál (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 1:1...David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu...
1. Královská 1:2...o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali...
2. Královská 4:34...na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět...
Job 39:14...svá vejce na zemi zanechává, aby se v písku zahřála. Nedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř...
Kazatel 4:11...běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |