Zahájili

Hledám varianty 'zahájili' [ zahájili (2) zahájil (4) zahájí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 6:1...čtvrtého roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král...
1. Královská 20:14...u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorok....
2. Královská 9:14...je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšihozahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele...
2. Letopisů 3:2...připravil, na mlatu Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády....
2. Letopisů 7:9... Bylo to jedno veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a...
Ezdráš 3:8...po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův,...
Skutky 25:24...Když byl na Festův rozkaz přiveden Pavel, Festus zahájil: "Králi Agrippo a všichni přítomní, vidíte tu muže,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |