Zadostiučiněním

Hledám varianty 'zadostiučiněním' [ zadostiučiněním (1) zadostiučinění (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 20:16...tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším...
2. Samuel 22:48... Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy. Zprostřed nepřátel ...
Žalmy 18:48... Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy, zprostřed nepřátel ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |