Zadním

Hledám varianty 'zadním' [ zadním (1) zadních (1) zadního (1) zadní (18) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 26:12... Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové...
Exodus 26:22...jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů....
Exodus 26:23... Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohyzadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora...
Exodus 26:27...na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude...
Exodus 36:27...jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů....
Exodus 36:28... Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohyzadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly...
Exodus 36:32...na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Vyrobili i prostřední svlak...
Numeri 10:25...pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor...
Numeri 22:41...a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu...
Numeri 23:13...se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!"...
Deuteronomium 25:18... když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti...
Jozue 6:9...troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu...
Jozue 6:13...na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. I...
Jozue 8:13... Hlavní voj lidu tedy stál severně od městazadní voj pak západně od města. noci Jozue sestoupil do...
1. Samuel 24:4...jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti...
2. Samuel 2:23...ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz...
1. Královská 6:16...cypřišovými deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku...
Ezechiel 40:13...protilehlé vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta...
Ezechiel 41:15...100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po...
Joel 2:20...pustinu - jeho přední voj do Moře mrtvéhozadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |