Zadarmo

Hledám varianty 'zadarmo' [ zadarmo ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 29:15...jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě...
Exodus 21:2... u tebe slouží šest let, ale sedmého roku  zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám;...
Exodus 21:11... toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře,...
Numeri 11:5...Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek, cibuli a česnek....
2. Samuel 24:24...Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50...
1. Letopisů 21:24...nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600...
Job 1:9...a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj,...
Izaiáš 52:3... zajatá Dcero sionská! Toto praví HospodinZadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto...
Izaiáš 52:5...Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví HospodinZadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu...
1. Korintským 9:18...mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání...
2. Korintským 11:7...zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo? Ponižoval jsem se, abyste se vy dostali výš. Jiné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |