Zadělané

Hledám varianty 'zadělané' [ zadělaný (2) zadělanou (6) zadělané (30) zadělaná (1) ]. Nalezeno 38 veršù.
Exodus 29:2...vady, dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš...
Exodus 29:23...jeden pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a...
Exodus 29:40...beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako úlitbu...
Leviticus 2:4...v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem....
Leviticus 2:5...oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij...
Leviticus 7:10...knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům...
Leviticus 7:12...přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a smažené...
Leviticus 8:26...nekvašený bochánek, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a...
Leviticus 9:4...obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali...
Leviticus 14:10...ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje....
Leviticus 14:21...jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje a...
Leviticus 23:13...oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť...
Numeri 6:15...koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a s nimi...
Numeri 7:13...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:19...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:25...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:31...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:37...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:43...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:49...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:55...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:61...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:67...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:73...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 7:79...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10...
Numeri 8:8...býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti...
Numeri 15:4...rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti...
Numeri 15:6...beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu...
Numeri 15:9...jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to...
Numeri 28:5...oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá...
Numeri 28:9...oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná...
Numeri 28:12...oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu...
Numeri 28:20... Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny...
Numeri 28:28... Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě...
Numeri 29:3... Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny...
Numeri 29:9... Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny...
Numeri 29:14... Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch...
Ozeáš 7:4...podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |