Zacpi

Hledám varianty 'zacpi' [ zacpi (1) zacpat (1) zacpána (1) zacpali (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 6:10...se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto liduzacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima...
Zachariáš 7:11...to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zádyzacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se zatvrdili na...
Skutky 7:57...po Boží pravici!" Začali hlasitě křičetzacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z...
Římanům 3:19... říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu...
Titus 1:11...svůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |