Zachránění

Hledám varianty 'zachránění' [ zachránění (3) zachráněné (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Izaiáš 35:10...po ti, kdo budou vykoupeni; Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou...
Izaiáš 51:11... aby je vykoupení mohli překročit? Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou...
Abdiáš 1:21...vyhnanci v Sefaradu obsadí města v Negevu.  Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou...
Skutky 2:47...příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |