Zachovávající

Hledám varianty 'zachovávající' [ zachovávající (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Deuteronomium 7:9... že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůhzachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení...
Nehemiáš 9:32... A tak, Bože náš, Bože veliký, mocný a hroznýzachovávající smlouvu a milosrdenství, nepovažuj za nicotné...
Daniel 9:4...jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hroznýzachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo milují a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |