Zachce

Hledám varianty 'zachce' [ zachtělo (4) zachce (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 6:2...krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v...
Deuteronomium 12:15...Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či...
Deuteronomium 18:6...vyvolil Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak...
2. Letopisů 8:6...a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, v Jeruzalémě, v...
Ester 9:5...zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a...
Job 23:13...úst. On je však Jediný - kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak...
Žalmy 135:6...je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé...
Jeremiáš 42:22...mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |