Zabydlí

Hledám varianty 'zabydlí' [ zabydlíš (1) zabydlím (1) zabydlí (5) zabydlet (1) zabydleli (1) zabydlel (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 8:12...se najíš do sytosti, postavíš krásné domyzabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, ...
2. Samuel 7:1...smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode...
2. Královská 17:24...namísto synů Izraele. Tak ovládli Samařízabydleli se v izraelských městech. Když tam začali žít,...
1. Letopisů 17:1... aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi:...
Job 22:8...přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům...
Žalmy 85:10...je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a...
Izaiáš 13:21...uléhat pouštní příšery, domy se zaplní sovamizabydlí se v nich pštrosi, roztančí se tam běsi. Ve věžích...
Izaiáš 49:20...zplození: "Je mi tu těsno, uhni mi, se tu zabydlím." Tehdy si v srdci pomyslíš: "Kdo mi je porodil?...
Ozeáš 14:8...vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a...
Zachariáš 2:11...praví Hospodin. Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!" Neboť tak praví Hospodin...
Matouš 12:45...duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitřzabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na...
Lukáš 11:26...duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitřzabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na...

Slova obsahující zabydlí: nezabydlí (1) zabydlí (5) zabydlím (1) zabydlíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |