Zabloudil

Hledám varianty 'zabloudil' [ zabloudit (1) zabloudíš (1) zabloudili (8) zabloudila (2) zabloudil (2) zabloudí (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 14:3...Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím...
Exodus 23:4...na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla...
Job 31:7...se ubezpečí o nevině! Jestli noha z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima, jestli mi na...
Žalmy 14:3...někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal...
Žalmy 53:4...někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal...
Žalmy 119:176...mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej - jsem tvůj služebník, nezapomínám na...
Přísloví 10:17...ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životuzabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá nenávist, je...
Přísloví 19:27...nestoudný. Přestaň, synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu,...
Izaiáš 53:6...uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale...
Izaiáš 63:17...náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom nectili?...
Ezechiel 44:10...vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu....
Ezechiel 44:15...drželi stráž u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi...
Matouš 18:12...nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a...
Římanům 3:12...nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal...
2. Petr 2:15...nestálé duše. Proklatci! Opustili přímou cestuzabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž...

Slova obsahující zabloudil: nezabloudilo (1) nezabloudily (1) zabloudil (2) zabloudila (2) zabloudili (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |