Zabitím

Hledám varianty 'zabitím' [ zabitím (1) zabití (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 17:57... čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před...
2. Samuel 3:37... Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy...
2. Samuel 8:2...a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůryzabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se...
2. Samuel 14:11... že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ...
Žalmy 44:23...zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovcezabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni,...
Izaiáš 34:3...proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití. Jejich zabití budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvoly, hory...
Marek 9:31...lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |