Zabalen

Hledám varianty 'zabalen' [ zabalili (2) zabalil (1) zabalí (2) zabalen (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 12:34...Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se...
Numeri 4:10...nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluzezabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných...
Numeri 4:12...náčiní, které se používá ke službě ve svatynizabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z...
1. Samuel 21:10...Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho....
2. Královská 12:11...přinesené do Hospodinova chrámu spočítalizabalili. Odměřené stříbro pak předávali mistrům...
Skutky 5:6... padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalozabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |