Zabýváš

Hledám varianty 'zabýváš' [ zabývat (2) zabýváš (1) zabývali (4) zabývala (2) zabýval (4) zabývají (2) zabývá (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Královská 20:40...anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král...
2. Královská 17:17...Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněmzabývali se čarováním a věštěním. Zaprodali se, páchali, co...
2. Královská 21:6...provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čarovalzabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v...
2. Letopisů 33:6...v údolí Ben-hinom. Věštil, čaroval, kouzlilzabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v...
Žalmy 4:3...mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil,...
Žalmy 139:3... jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to,...
Kazatel 1:13...bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle,...
Kazatel 2:11...své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se zabýval: Hle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic...
Kazatel 2:23...dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je...
Kazatel 3:10...jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil...
Izaiáš 47:12...čáry, s tím množstvím kouzel svých, jimiž ses zabývala od mládí. Třeba ti nějak prospějí, třeba někoho...
Izaiáš 47:15... Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami,...
Ozeáš 6:10...V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo,...
Ozeáš 7:1...se ukazuje Efraimův hřích a zločiny SamaříZabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů...
Skutky 19:19...své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili...
1. Korintským 7:31...ti, kdo kupují, jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak...
Koloským 2:18...pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní...
1. Timoteus 1:4...lidem šířit odlišná učení. se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |