Zabírat

Hledám varianty 'zabírat' [ zabírat (2) zabíráš (1) zabíral (2) zabírají (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 32:19...Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo...
1. Samuel 27:9...celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženyzabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom se...
1. Královská 21:19...‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi...
Job 20:19...obchodem. To proto, že chudákům bořil chýšezabíral domy, které nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit...
Micheáš 2:2...si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají, po domě a ho mají. Odírají muže i jejich...
Lukáš 13:7...fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu  zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |