Zaštítí

Hledám varianty 'zaštítí' [ zaštítí (4) zaštítěn (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Kazatel 7:12... prospěšná je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi, poznání...
Píseň 2:4...uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž  zaštítí! Osvěžte rozinkami, posilněte mne jablky, neboť...
Izaiáš 31:5...ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodí, ušetří jej a...
Zachariáš 12:8...nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší mezi nimi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |