Zřetelně

Hledám varianty 'zřetelně' [ zřetelně ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 3:7...se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel...
Numeri 12:8...můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvářzřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je!...
Deuteronomium 27:8...všechna slova tohoto Zákona, a to důkladnězřetelně. Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k...
Daniel 9:22...době večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství....
Abakuk 2:2... A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To...
Skutky 7:34... protože místo, na němž stojíš, je svatá půdaZřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě; slyšel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |