Zřetel

Hledám varianty 'zřetel' [ zřetel (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 50:24...svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou...
Genesis 50:25...syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110...
Exodus 3:16... Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji,...
Exodus 4:31... A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na...
Exodus 13:19...syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze...
Deuteronomium 33:9...řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali,...

Slova obsahující zřetel: nezřetelné (1) nezřetelný (1) prozřetelnost (1) prozřetelnosti (1) prozřetelností (2) zřetel (6) zřetelné (1) zřetelně (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |