Zřekne

Hledám varianty 'zřekne' [ zřeknu (1) zřekněte (1) zřekne (3) zřekli (1) zřekl (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 14:12...jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na moremzřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než...
Ezechiel 45:9...Panovník Hospodin: "Dost , izraelští vládciZřekněte se útlaku a násilí, řiďte se právem a...
Matouš 16:24...učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by...
Marek 8:34...a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by...
Lukáš 9:23...Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne....
Titus 2:12...se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto...
Židům 11:24...rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospělzřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám...

Slova obsahující zřekne: nezřekne (2) zřekne (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |