Zřejmé

Hledám varianty 'zřejmé' [ zřejmé (8) zřejmá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Přísloví 8:9...v nich není nic. Chápavému jsou všechny zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání. poučení berte...
1. Korintským 15:27... (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě Toho, který mu to poddal.)...
2. Korintským 4:7...poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech...
2. Korintským 5:11... a proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vašemu...
Galatským 3:11..." Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně...
Galatským 5:19... nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost,...
2. Timoteus 3:9...se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou. Ty sis...
Židům 7:15...vůbec nezmínil. Je tedy nade vši pochybnost zřejmé, že nastupuje jiný kněz, podobný Melchisedechovi, ne...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |