Zřítil

Hledám varianty 'zřítil' [ zřítily (2) zřítili (1) zřítil (2) zřítí (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 16:30...Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil...
1. Královská 20:30...Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se v...
Job 1:19...udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na  zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti...
Žalmy 35:8... síť, kterou políčili, je uloví, jen se zřítí do svého neštěstí! duše však bude v Hospodinu...
Žalmy 55:16...Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k...
Izaiáš 30:13...trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy,...
Pláč 2:9...proto naříkaly, klesly společně. Brány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závory. Král i velmoži jsou...
Amos 3:15...k zemi. Udeřím na zimní dům tak jako na letnízřítí se domy ze slonoviny; ty skvělé domy vymizí, praví...
2. Petr 3:10...jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky...

Slova obsahující zřítil: zřítil (2) zřítili (1) zřítily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |