Záznamy

Hledám varianty 'záznamy' [ záznamy (3) záznamů (2) záznam (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 4:22...Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.) Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde...
1. Letopisů 9:9...Reuela, syna Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové...
Ezdráš 4:15... Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo...
Ezdráš 6:1... Král Dareios tedy nařídil, jsou prohledány záznamy uložené v babylonské archivní knihovně. v...
Ezdráš 6:2...provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o...
Ester 6:1... Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z králi předčítali, narazili na zápis o...
Daniel 7:1...v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto vidění:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |