Závrati

Hledám varianty 'závrati' [ závrati (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 60:5...Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal...
Izaiáš 19:14...svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se...
Izaiáš 51:17...hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati! (Sionskou dceru žádný nedoprovodil ze všech synů,...
Izaiáš 51:22...svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |