Závoj

Hledám varianty 'závoj' [ závojem (7) závoje (1) závoj (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 24:65...můj pán," odpověděl služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno,...
Genesis 38:14...ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což...
Genesis 38:19...ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle...
2. Samuel 22:12... rozletěl se, vznesl se na křídlech větrnýchZávojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od...
Job 26:9... On zahaluje úplněk, mrakem ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je...
Žalmy 18:12... rozletěl se, vznesl se na křídlech větrnýchZávojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl...
Píseň 4:1... lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež...
Píseň 4:3...líbezná! Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak...
Píseň 6:7...nechybí. Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín...
Izaiáš 25:7...vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy -...
Izaiáš 47:2...hýčkanou. Chop se mlýnku a mouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se...
Ezechiel 16:10...kůže, ověnčil jsem kmentem a zahalil vzácným závojem. Ozdobil jsem šperky, na ruce ti dal náramky a...
Ezechiel 24:17...jako obvykle, na nohou si nech střevíce, neměj závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom...
Ezechiel 24:22...za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chléb, hlavy pokryté...

Slova obsahující závoj: závoj (6) závoje (1) závojem (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |