Záviděla

Hledám varianty 'záviděla' [ závidíte (1) závidím (1) závidí (1) závidět (5) záviděla (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 26:14...početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce...
Genesis 30:1... Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí dětizáviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo...
Žalmy 73:3... kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se...
Přísloví 12:12...chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody...
Přísloví 24:19...zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků...
Kazatel 4:2... Moc v rukou utiskovatelů - útěcha nikde! Proto závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu....
Izaiáš 11:13...nevraživost bude skončena. Efraim nebude závidět Judovi, Juda přestane Efraima napadat. Vrhnou se na...
Ezechiel 31:9... tak bohatým na větve; celý Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak praví...
Jakub 4:2...ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždítezávidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |