Závazná

Hledám varianty 'závazná' [ závaznou (1) závazné (2) závazná (1) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 30:25...to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do Ciklagu, poslal...
Nehemiáš 10:1...soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů,...
Skutky 16:4...Řek.) Když pak procházeli města, předávali jim závazná rozhodnutí, na nichž se usnesli apoštolové a starší...
Židům 2:2...Jestliže slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a každou neposlušnost stihl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |