Závazek

Hledám varianty 'závazek' [ závazky (4) závazků (1) závazku (1) závazkem (1) závazek (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 30:4...svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak...
Numeri 30:5...a nic nenamítne, pak budou všechny slibyzávazky, které na sebe vzala, platit. Pokud to však otec...
Numeri 30:6... kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin slib...
Numeri 30:7... co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic...
Numeri 30:8...uslyší, nic nenamítne, pak budou její slibyzávazky platit. Pokud to však manžel v den, kdy o tom...
Numeri 30:9... pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se...
Numeri 30:12... a nebude bránit, budou všechny její slibyzávazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom...
Numeri 30:13... kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibůzávazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je...
Numeri 30:14... je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její...
Numeri 30:15...nenamítal, pak tím potvrdil všechny její slibyzávazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v den, kdy o...
Numeri 32:22... budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem...
1. Petr 3:21...záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, alezávazek dobrého svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |