Závěs

Hledám varianty 'závěs' [ závěsu (1) závěsech (1) závěs (17) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 26:36...boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 26:37...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je...
Exodus 27:16...strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 35:15...tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho...
Exodus 35:17... zástěny nádvoří, jejich sloupy a patkyzávěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a...
Exodus 36:37...patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 38:18...byly propojeny stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 39:38... zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlozávěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový...
Exodus 39:40... zástěny nádvoří, jejich sloupy a patkyzávěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní...
Exodus 40:5...k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání,...
Exodus 40:8...vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i...
Exodus 40:28...Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání,...
Exodus 40:33...vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání...
Numeri 3:25...do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývkuzávěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs...
Numeri 3:26...ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvořízávěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a...
Numeri 3:31... vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem levitských...
Numeri 4:25...i pokrývku z odolných usní, která je na , dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs...
Numeri 4:26...ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvořízávěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a...
1. Královská 6:34... Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčelazávěsech. Vyřezal na nich cheruby, palmy a rozvité květy a...

Slova obsahující závěs: závěs (17) závěsech (1) závěsné (1) závěsu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |